Cursul Consilier Orientare privind Cariera – „ANCORA”

Tot ceea ce trebuie să știi despre cursul de Consiliere și Orientare în carieră – „ANCORA”

Cursul de „Consilier orientare privind cariera” este un curs AUTORIZAT, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Nationale, diploma obținută fiind recunoscută atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

Denumirea ocupației dobândite în urma absolvirii cursului: CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA – COD COR 242306.

Cerința necesară pentru a participa la curs: Cursantul trebuie să aibă absolvite studii universitare de licență.

Structura cursului: Numărul total de ore este de 180, dintre care 60 de ore sunt destinate teoriei și 120 părții practice a cursului. Orele de curs se vor desfășura pe platforma „ZOOM” sau Meet Google.

Lectorul care va preda acest curs este domnul Doru HUȚUȚUI, coach și fondator Affordhire, detalii aici Doru Huțuțui

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 26.11.2023 – 20.01.2024! 

Plata se face doar prin virament bancar, specificat în contractul de formare profesională.

Prețul Cursului este de 1500 de lei, 25 de lei per oră investiția în dezvoltarea competențelor dvs.!  În această taxă este inclusă taxa de examinare și de eliberare a certificatului de absolvire.

Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteți un  e-mail la adresa: dorotheamariahututui@gmail.com care să conțină numele, prenumele și orașul de proveniență a dvs. la care se va atașa un CV în model european – format pdf.

* În momentul trimiterii e-mailului, vă exprimați consimțământul cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. După evaluarea și aprobarea înscrierii, veți primi documentele aferente cursului. În maxim 72 de ore, veți primi un e-mail cu confirmarea înscrierii.

Data de începere a cursului este 25.01.2024.

 

Grupul țintă

    Cursul este destinat psihologilor, profesorilor, trainerilor/formatorilor, pedagogilor, consilierilor școlari, managerilor, recruterilor, specialiștilor și personalului din resurse umane, oricărui absolvent de studii de licență care își dorește să îmbrățișeze o nouă profesie liberală în consilierea în carieră și oricărui părinte care își dorește să-și consilieze copilul.

Beneficiile acestui curs:

    În urma implicării și a dezvoltării dvs, puteți fi selectat în echipa de Consilieri în carieră Affordhire și să faceți parte din echipa de specialiști a unui proiect inovativ – Proiectul ANCORA;

 • Vă dezvoltați o profesie liberală, cu noi competențe de lucru;

 • Metodele si sistemul de practică prin care veți parcurge cele 120 de ore vor fi unice;

 • Veți învăța alături de practicieni în domeniul Managementul Resurselor Umane și Managementul Talentelor;

 • Poți deveni coach în dezvoltare personală.

 

Activitățile și Competenţele:

 • Asigurarea și creearea unui spaţiu și mediu adecvat de interacţiune cu persoanele consiliate;
 • Investigarea situaţiilor problemă;
 • Explorarea oportunităților și soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă;
 • Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală;
 • Evaluarea progresulului realizat de clienți;
 • Facilitarea accesulului pe piața muncii;
 • Furnizeazarea de informații legate de programele de studiu și de oferta pieței muncii;
 • Monitorizarea evoluțiilor din domeniul educației, a dinamicii ocupațiilor și a diversificării ofertei pieței muncii;
 • Oferirea de asistență la căutarea unui loc de muncă;
 • Identificarea nevoii de formare/ dezvoltare personală și profesională;
 • Organizarea sesiunilor de informare despre posibilitățile de studiu și orientare în carieră.

Competențe:

 • Identifică nevoi de formare,
 • Practică ascultarea activă,
 • Evaluează experiența de învățare preliminară a elevilor și studenților,
 • Realizează evaluarea educațională / profesională,
 • Evaluează progresul realizat de clienți,
 • Oferă consiliere în privința oportunităților de carieră,
 • Încurajează autoanaliza clienților consiliați,
 • Oferă asistență la căutarea unui loc de muncă,
 • Susține clienții în ceea ce privește dezvoltarea personală,
 • Monitorizează evoluțiile din domeniul educației,
 • Cooperează cu personalul didactic,
 • Furnizează informații legate de serviciile educaționale oferite de o unitate de învățământ,
 • Organizează sesiuni de informare despre posibilitățile de studiu și orientare în carieră,
 • Furnizează informații legate de programele de studiu.

Niveluri de calificare:

 • Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC)?: 6
 • Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF): 6
 • Nivelul educațional corespondent, conform ISCED – 2011 (cod program educațional):  6

Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experiență/recunoaștere de competente:

 • Consilier vocațional (242315)
 • Specialist resurse umane (242314)
 • Consultant intern în resurse umane (242318)
 • Specialist în recrutare (242320)
 • Consilier pentru dezvoltare personală (242324)

Informații suplimentare despre curs:

Consilierul orientare privind cariera oferă, elevilor/studenților și adulților, orientare și consiliere în ceea ce privește alegerile pe care aceștia le fac referitor la parcursul educațional/școlar/ profesional, formarea inițială/ continua, planificarea, explorarea și gestionarea carierei.

De asemenea, contribuie la identificarea opțiunilor pentru viitoarea carieră, oferind îndrumare și suport beneficiarilor în elaborarea CV-urilor, realizarea demersurilor autoreflexive privind aspirațiile, interesele și calificările acestora.

Consilierii de orientare privind cariera pot oferi consiliere cu privire la diverse aspecte legate de planificarea carierei și pot face propuneri de învățare pe tot parcursul vieții, dacă este necesar, inclusiv recomandări privind studiile.

Pot, de asemenea, să acorde asistență persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă. Activitatea Consilierului orientare privind cariera presupune un contact nemijlocit cu clientii, elevi, studenți, adulți. Consilierul ajută în luarea unor decizii cu urmări asupra carierei. Aceste decizii pot să se refere la alegerea unei profesii sau ocupații, la parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, la schimbarea ocupației sau a locului de muncă.

Consilierul îi ajută pe clienti să se cunoascã mai bine pe ei însisi, să–și conștientizeze interesele profesionale și aptitudinile, efectuează evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal utilizând metode și instrumente specifice.

Consilierul orientare privind cariera furnizează persoanelor consiliate informații în legătură cu profesiile și ocupațiile, îi ajută să compare exigentele acestor profesii cu caracteristicile lor personale și cu nivelul lor de calificare, analizează împreună cu aceștia fiecare alternativă în parte și le evaluează consecințele. După ce clientul a optat pentru una dintre alternative, consilierul îl asistă la elaborarea unui plan de acțiune și la punerea în practică a acestuia.

 

 

 

 

 

 

Spread the love

Lasa un comentariu

Continuând să utilizați site-ul sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close